Poojas

No Poojas Details. Rate
1. Udayasthamana Pooja 30000
2. Niramala / Chuttuvilakku 15000
3. Sandhya Deepam 5000
4. Ahassu Pooja (One day Pooja) 1500
5. Spl. Navagraha Pooja Chuttuvilakku 600
6. Navakraha Pooja 100
7. Navagraha Pooja Chuttuvilakku 350
8. Graha Pooja 25
9. Lakshmi Narayana Pooja 700
10. Kalabam Charthal  (Full) 2000
11. Kalabham (1 Ball) 600
12. Chandanam Charthal (Mukham) 250
13. Chandanam charthal (full) 950
14. Deepasthambam Illumination 100
15. Keli 100
16. Marriage 100
17. Niramala 150
18. Ganapathy Homam 50
19. Mahaganapathy Homama 1000
20. Ottappam (Ganapathi) 30
21. Bagaval Seva 60
22. Bhasmabhishekam (Vibuthi) 20
23. Appam 15
24. Rakshass Pooja 60
25. Oil Abhishekam 175
26. Sahasra Nama Arhcana 5
27. Ashtotharam Archana 5
28. Bagyasooktham Pushpanjali 5
29. Purushasooktham Pushpanjali 5
30. Thechi Undamala 50
31. Palpayasam 50
32. Palada Pradhaman 500
33. Sarkkara Payasam 25
34. Pal Abishekham 50
35. Thoo Madhuram 10
36. Pazham Panjasara 10
37. Vennanivedyam 10
38. Vella nivedyam 10
39. Avil Nivedyam 10
40. Malar nivedyam 5
41. Thirumudi mala 10
42. Neyvilakk 10
43. Ada 100
44. Anna Prasadam (Rice giving Ceremony 30
45. Thulabaram (Thattil Panam) 10
46. Sudarsana Homam 750
47. Mahasudarasana Homam 1550
48. Sukrutha Homam 700
49. Thilaha Homam 450
50. Mrithyunjaya Homam 600
51. Karuka Homam 350
52. Koottu Ganapathy Homam 200
53. Karukamala 50
54. Thali pooja 05
55. Vehicle Pooja (Auto, Bike) 75
56. Vehicle Pooja (Car) 100
57. Vehicle Pooja (Bus, Loory) 150
58. Chandanam Charthal (Ganapathy) 225
59. Ghee Lamp (G) 150
60. Pattucharthal (N) 180
61. Ghee Abhishekam (A) 200
62. One day Pooja Ayyappan 600
63. Pushpabishekam (Ayyappan) 300
64. Ghee Lamp One Day (A) 300
65. Neeranjanam 30
66. Bhasmabhishekam (A) 20
67. Milk Abhishekam  (A) 50
68. Keli (Ayyappan) 100
69. Chuttuvilakku (A) 250
70. Thechimala (A) 25
71. Ayyappan Appam 15
72. Elluthiri (Ayyappan) 03
73. Pushpanjali (Ayyappan) 05
74. Kavi pattu charthal 75
75. Elaneer Abhishekam 30
76. Kuvala Mala 50
77. Chuttuvilakku (AD) 300
78. Chuttuvilakku / Niramala 400
79. Annadanam 10000
80. Saraswatha Manthram 10
81. Mangalyasooktham 10
82. Santhana gopalam 10
83. Abhisheka Oil 175
84. Aikyamathyam sooktham 10
85. Chandanam charthal (Muzhukkapp) 500
86. Ghee japam 10
87. Kadalipazham 05
88. Ghee lamp (N) 90
89. Ring Pooja (N) 5
90. Elassu Pooja (N) 5
91. Locket Pooja (P) 5
92. Aravana Payasam (A) 50
93. Ada (A) 100
94. Palpayasam (R) 50
95. Palpayasam (A) 50
96. Ghee Lamp (A) 10
97. Parthasarathy Manthra Pushpanjali 10
98. Kalabam 30
99. Chatta 100
100. Nelpara 100
101. Ellupara 200